Aktualności

Tarnowski Organizator Komunalny przypomina, że zgodnie z regulacją § 12 ust. 4 Uchwały Nr XXVIII/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa, „Właściciele nieruchomości przechowujący pojemniki w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są wystawiać je przed wejściem na teren nieruchomości, w dniach odbioru odpadów najpóźniej do godziny 6.00” – do używania worków na odpady selektywnie zbierane przepisy dotyczące pojemników stosuje się odpowiednio. W związku z tym, jeżeli Twój pojemnik na odpady komunalne bądź worki na odpady selektywnie zbierane nie są swobodnie dostępne z ulicy, koniecznie w dniu odbioru śmieci wystaw je przed posesję! W przeciwnym wypadku odpady nie zostaną od Ciebie odebrane – pracownikom firmy odbierającej odpady nie wolno wchodzić na teren prywatnych posesji.

więcej »

Od dnia 30 czerwca 2014 r. od godz. 7:00 rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy ulicy Mickiewicza oraz Al. Solidarności. W tym etapie możliwy będzie przejazd w/w ulicami w kierunku wschodnim, tj. na kierunku od ulicy Nowy Świat do Al. Matki Bożej Fatimskiej. Tym samym od godz. 7:00 30 czerwca 2014 r. kończy się objazd obowiązujący ulicami Piłsudskiego i Sitki dla linii 0, 3, 5, 6, 14, 31, 33, 41, 44, 206, 210, 213, 222 i 229 w kursach wykonywanych od Al.Solidarności w kierunku ul. Słonecznej i Al. Matki Bożej Fatimskiej. Bez zmian pozostanie objazd obowiązujący w kierunku przeciwnym tj. od ul. Słonecznej w kierunku Al. Solidarności i z przejazdem ulicą Nowy Świat. Od dnia 30 czerwca 2014 r. od godz. 7:00 zostanie również przywrócona funkcjonalność przystanku Fatimskiej – Curie. Nadal będzie obowiązywać tymczasowa lokalizacja przystanku Solidarności – Seminarium w sąsiedztwie skrzyżowania Al.Solidarności z ul. Nowy Świat.

więcej »
Wymiana Pojemników - 2014-06-24

Tarnowski Organizator Komunalny informuje, że w związku ze zmianą firmy świadczącej usługę odbioru odpadów na terenie dwóch sektorów Miasta Tarnowa, tj. obejmujących osiedla: Piaskówka, Grabówka, Krzyż, Jasna, Zielone, Rzędzin, Westerplatte i Legionów H.D. w najbliższych dniach nastąpi wymiana pojemników, co może nieść za sobą drobne niedogodności. Spowodowane jest to tym, iż miasto wzięło na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, co zapobiegło obciążaniu Państwa dodatkowymi kosztami zakupu pojemnika. Firmy dotychczas Państwa obsługujące będą odbierały swoje pojemniki a nowa firma systematycznie podstawiać będzie nowe. Pozostawiane będą również czarne worki, do których należy wrzucać odpady jeżeli nastąpiłaby zwłoka w podstawieniu nowego pojemnika. Okres wymiany może potrwać od 1-2 dni. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

więcej »

Od dnia 23 czerwca 2014 r. dla linii nr 5 przystankiem początkowym jest przystanek Lisia Góra - GCM przy drodze krajowej 73.

więcej »

Od wtorku 17 czerwca 2014 r. od godz. 10:00 do odwołania ulegają zmianie trasy linii nr 6 (w kursach do Hali Tuchowskiej), 31, 208, 225 i 227. Wprowadzenie zmian tras na w/w liniach jest spowodowane zamknięciem odcinka ulicy Tuchowskiej od ulicy Ziaji do ulicy Zamkowej na czas przebudowy wiaduktów kolejowych.

więcej »

Tarnowski Organizator Komunalny, informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki, z dniem 1 lipca 2014 r. następuje obniżenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, z 9,90 zł na 8,50 zł miesięcznie od osoby (dotyczy posesji zamieszkałych z zadeklarowaną segregacją odpadów).

więcej »

Od dnia 28 czerwca 2014 rozpoczyna się okres wakacyjny. Podobnie jak w latach ubiegłych na okres wakacji zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy kilku linii tarnowskiej komunikacji miejskiej oraz uruchomiona zostanie linia nocna „N”. Z uwagi na trwający remont ulicy Mickiewicza i Al. Solidarności, w tym roku przystankiem początkowym linii nocnej nie będzie przystanek Mickiewicza – Poczta (obecnie nieczynny) lecz przystanek Krakowska – Plac Kościuszki.

więcej »

Pragniemy poinformować Państwa, że w związku ze świętem Bożego Ciała przypadającym na 19 czerwca (tj. czwartek) odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z poniższymi harmonogramami:

MPGK Tarnów:       Chyszów - 18 czerwca 2014 (środa)

                               pozostała część miasta obsługiwana przez MPGK - 21 czerwca 2014 (sobota)

Van Gansewinkel:    Grabówka - 18 czerwca 2014 (środa)

                                 Piaskówka - 20 czerwca 2014 (piątek)

                                 Krzyż - 21 czerwca 2014 (sobota)

Trans - Formers:  odpady zmieszane - 20 czerwca 2014 (piątek)

                            odpady segregowane - 18 czerwca 2014 (środa)

 

więcej »

Przez okres do około połowy lipca b.r. została zamknięta dla ruchu ulica Mokra w związku z budową sieci kanalizacyjnej. Zamknięcie ulicy Mokrej wymusiło konieczność dokonania zmiany trasy linii nr 14. 

 

 

więcej »

W związku ze złożonym na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie wnioskiem w sprawie propozycji odbioru od mieszkańców odpadów w postaci resztek chleba jako frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych, w imieniu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam zweryfikować zapotrzebowanie na oddzielne zbieranie tego typu odpadu wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa.

Wypełnij ankietę TUTAJ.

więcej »


© Tarnowski Organizator Komunalny
Administracja serwerem Inetive.pl